ВКЛЮЧЕН СТАНДАРТЕН МОНТАЖ

Nippon KFR 09DCA ECO POWERFUL

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
0.1 / 0.73 / 1.24
Отопление (min./nom/max.): 
0.12 / 0.73 / 1.2
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
до 20 m2 / 55 m3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
0.9 / 2.6 / 3.4
Отопление (min./nom/max.): 
0.82 / 2.93 / 3.37
Гаранция
на продукта: 
2 години
Цена с ДДС
Цена: 
1069лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Nippon Nippon KFR 12DCA ECO POWERFUL

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
0.13 / 1.24 / 1.58
Отопление (min./nom/max.): 
0.1 / 0.96 / 1.58
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
до 30 m2 / 80 m3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
1.11 / 3.51 / 4.16
Отопление (min./nom/max.): 
1.08 / 3.8 / 4.22
Гаранция
на продукта: 
2 години
Цена с ДДС
Цена: 
1159лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Daikin FTXM25R

Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
25 m2/ 65 m3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
1,3/2,5/3,2
Отопление (min./nom/max.): 
1,3/2,8/4,7
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
2699лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Daikin FTXM35R

Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
35 m2/ 90 m3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
1,4/3,4/4,0
Отопление (min./nom/max.): 
1,4/4,0/5,2
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
2985лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

General ASHG12KPCA

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
1,00
Отопление (min./nom/max.): 
1,14
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
до 30 m2 / 80 m3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
0.9 / 3,4 / 3.7
Отопление (min./nom/max.): 
0.9 / 3,8 / 4.8
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
1649лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Daikin Sensira FTXC35C

Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
до 30 m2 / 80 m3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
1.3 / 3.5 / 4.0
Отопление (min./nom/max.): 
1.3 / 4.0 / 4.8
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
1619лв
BTU: 
EER / COP
Охлаждане/Отопление: 
3.35 / 3.74
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Mitsubishi MSZ-AP25VGK

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
0.600
Отопление (min./nom/max.): 
0.780
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
20 м2 / 55 м3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
0.9 - 2.5 - 3.4
Отопление (min./nom/max.): 
1.0 - 3.2 - 4.1
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
1979лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Mitsubishi MSZ-AP35VGK

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
0.990
Отопление (min./nom/max.): 
1.030
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
30 m2/ 80 m3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
1.1 - 3.5 - 3.8
Отопление (min./nom/max.): 
1.3 - 4.0 - 4.6
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
2295лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Mitsubishi MSZ-AP50VGK

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
1.550
Отопление (min./nom/max.): 
1.60
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
40 м2 / 105 м3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
1.4 - 5.0 - 5.4
Отопление (min./nom/max.): 
1.4 - 5.8 - 7.3
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
2799лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Mitsubishi MSZ-HR25VF

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
- / 0.8 / -
Отопление (min./nom/max.): 
- / 0.85 / -
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
до 20 m2
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
0.5 / 2.5 / 2.9
Отопление (min./nom/max.): 
0.7 / 3.15 / 3.5
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
1649лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Pages

Subscribe to RSS - ВКЛЮЧЕН СТАНДАРТЕН МОНТАЖ