Mitsubishi Electric

Mitsubishi MSZ-AY25VG

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
- / 0.6 / -
Отопление (min./nom/max.): 
- / 0.78 / -
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
до 20 m2 / 55 m3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
0.9 / 2.5 / 3.4
Отопление (min./nom/max.): 
1.0 / 3.2 / 4.1
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
2056лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Mitsubishi MSZ-AY35VG

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
/ 0.99 / -
Отопление (min./nom/max.): 
- / 1.03 / -
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
до 30 m2 / 80 m3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
1.1 / 3.5 / 3.8
Отопление (min./nom/max.): 
1.3 / 4.0 / 4.6
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
2369лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Mitsubishi MSZ-AY50VG

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
- / 1.54 / -
Отопление (min./nom/max.): 
- / 1.47 / -
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
до 40 м2 / 105 м3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
1.4 / 5.0 / 5.4
Отопление (min./nom/max.): 
1.4 / 5.5 / 7.3
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
2939лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Mitsubishi MSZ-AP25VGK

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
0.600
Отопление (min./nom/max.): 
0.780
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
20 м2 / 55 м3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
0.9 - 2.5 - 3.4
Отопление (min./nom/max.): 
1.0 - 3.2 - 4.1
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
1979лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Mitsubishi MSZ-AP50VGK

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
1.550
Отопление (min./nom/max.): 
1.60
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
40 м2 / 105 м3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
1.4 - 5.0 - 5.4
Отопление (min./nom/max.): 
1.4 - 5.8 - 7.3
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
2739лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Mitsubishi MSZ-AP35VGK

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
0.990
Отопление (min./nom/max.): 
1.030
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
30 m2/ 80 m3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
1.1 - 3.5 - 3.8
Отопление (min./nom/max.): 
1.3 - 4.0 - 4.6
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
2295лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Mitsubishi MSZ-HR25VF

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
- / 0.8 / -
Отопление (min./nom/max.): 
- / 0.85 / -
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
до 20 m2
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
0.5 / 2.5 / 2.9
Отопление (min./nom/max.): 
0.7 / 3.15 / 3.5
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
1649лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Mitsubishi MSZ-HR50VF

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
- / 2.05 / -
Отопление (min./nom/max.): 
- / 1.55 / -
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
до 40 m2/ 105 m3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
1.3 / 5.0 / 5.0
Отопление (min./nom/max.): 
1.4 / 5.4 / 6.5
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
2249лв
BTU: 
Марка: 

Mitsubishi MSZ-HR35VF

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
- / 1.21 / -
Отопление (min./nom/max.): 
- / 0.975 / -
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
до 30 m2
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
0.9 / 3.4 / 3.4
Отопление (min./nom/max.): 
0.9 / 3.6 / 3.7
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
1749лв
BTU: 
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ: 
Марка: 

Mitsubishi MSZ-AP60VG

Консумация,kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
- / 1.59 / -
Отопление (min./nom/max.): 
- / 1.67 / -
Ориентировъчна климатизирана
площ m2 / обем m3: 
45 м2 / 120 м3
Мощност, kW
Охлаждане (min./nom/max.): 
1.4 / 1.59 / 1.73
Отопление (min./nom/max.): 
2.0 / 6.8 / 8.6
Гаранция
на продукта: 
3 години
Цена с ДДС
Цена: 
3119лв
BTU: 
Марка: 
Начин на монтаж: 

Pages

Subscribe to RSS - Mitsubishi Electric